صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مقالات سايت

بزودی اجرای چاپ آبی در گروه تیراژکار

بزودی اجرای چاپ آبی در گروه تیراژکار

بزودی اجرای چاپ آبی در گروه تیراژکار

بزودی اجرای چاپ آبی در گروه تیراژکار
بزودی اجرای چاپ آبی در گروه تیراژکار


گروه تبلیغاتی تیراژکار در نظر دارد سیستم چاپ آبی را در لیست خدمات خود قرار دهد ، این فناوری در سال 2014 به بازار عرضه شده  و قابلیت چاپ روی انواع اجسام سخت به صورت سه بعدی را دارد